دنا ماشین قطب
تیر ۳۱, ۱۳۹۸
سپاهان کلد پرسینگ
تیر ۳۱, ۱۳۹۸
  • وظیفهصادرات محصولات اولیه صنعت به عراق،سوریه، افغانستان ، گرجستان و ترکیه